Nazwa pełna

OPOLSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000673441

NIP

7543145634

REGON

367032412

Adres siedziby

Technologiczna 2, 45-839 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 kwietnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

21,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  8 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  8 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  4 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

580,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017