Nazwa pełna

TIME GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000659785

NIP

6412538663

REGON

366397488

Adres siedziby

Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

400 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  320 tys. zł

  Liczba udziałów

  6400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  80 tys. zł

  Liczba udziałów

  1600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

158 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017