Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000065522

NIP

5272309010

REGON

016322027

Adres siedziby

Jazgarzewska 11, 00-730 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

10,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego-prezes zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego-prezes zarządu samodzielnie; Dwaj inni członkowie zarządu działający łącznie; Członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 listopada 2002 r.

  Wartość udziałów

  9,9 mln zł

  Liczba udziałów

  19800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 października 2004 r.

  Wartość udziałów

  900 tys. zł

  Liczba udziałów

  1800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.PTF.CO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 59804 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001