Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBINIE

KRS

0000065204

NIP

6920212117

REGON

390273655

Adres siedziby

Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

87,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań, rozporządzania prawem i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu; 2) w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem, a) do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych - prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

1 kwietnia 2014 r.

RKR-5/2014

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

27 czerwca 2006 r.

RKR-30/2006

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
 • REPREZENTAT JEDYNEGO WSPÓLNIKA, KTÓRYM JEST GMINA MIEJSKA LUBIN

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  87,5 mln zł

  Liczba udziałów

  125064

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 44 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

160 tys. zł

2014 r.

22,6 tys. zł

2012 r.

7,6 tys. zł

2009 r.

1,3 tys. zł

2004 r.

46,7 tys. zł

2004
2009
2012
2014
2023
46,7 tys. zł 1,3 tys. zł 7,6 tys. zł 22,6 tys. zł 160 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

3 mln zł

1,9 mln zł

2007 - 2013

1

49,9 tys. zł

20,6 tys. zł

Łącznie

2

3 mln zł

1,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1062 SĄD REJONOWY W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTRÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1994