Nazwa pełna

BIOSEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000645837

NIP

1231328847

REGON

365831161

Adres siedziby

Staszica 27, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

9 listopada 2016 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje jedynie wspólnikowi odpowiadającego bez ograniczeń (komplementariuszowi), czyli spółce pod firmą: biosept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w piasecznie. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych komplementariusza oraz podpisywania w imieniu komplementariusza uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie. Prezesem zarządu komplementariusza jest pan wojciech bisek.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 listopada 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  9.688,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  7.688,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 listopada 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  15.465,64 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  12.465,64 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 listopada 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  9.688,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  7.688,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 9 listopada 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  9.688,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  7.688,99 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 9 listopada 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  22.403,08 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  17.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.403,08 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017