Nazwa pełna

BIOSEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000640318

NIP

1231325671

REGON

365608173

Adres siedziby

Staszica 27, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 października 2016 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017