Nazwa pełna

EPSO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000631340

NIP

7010603531

REGON

365133379

Data rejestracji

9 sierpnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

26 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Postępu 14, 02-676 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Nadawanie programów ogólnodostępnych I abonamentowych

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 29 marca 2019 r.

  33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZL

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 marca 2019 r.

  19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 marca 2019 r.

  18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 marca 2019 r.

  15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 marca 2019 r.

  15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017