Nazwa pełna

VERUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000629337

NIP

7272803194

REGON

365004989

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 44 / B, 00-024 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lipca 2016 r.

Kapitał zakładowy

5,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosbowego do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017