Nazwa pełna

PURE AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000621980

NIP

9512414666

REGON

364652539

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-092 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

7 czerwca 2016 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  29.08.2019

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki jest samodzielnie komplementariusz - pure auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z zasadami reprezentacji komplementariusza do składania oświadczeń uprawniony jest każdy członek zarządu komplementariusza samodzielnie, również w przypadku zarządu wieloosobowego.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 7 czerwca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 7 czerwca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016