Nazwa pełna

ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000061837

NIP

7580000396

REGON

550658239

Adres siedziby

Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

228,5 mln zł

Kapitał docelowy

223 mln zł

Kapitał wpłacony

228,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 48 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 23 kwietnia 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA (UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM)

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

26,6 mln zł

2019 r.

42,7 mln zł

2018 r.

53,6 mln zł

2017 r.

70,8 mln zł

2016 r.

93 mln zł

2015 r.

78,6 mln zł

2014 r.

95,5 mln zł

2006 r.

9,6 mln zł

2005 r.

9,9 mln zł

2005
2006
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
9,9 mln zł 9,6 mln zł 95,5 mln zł 78,6 mln zł 93 mln zł 70,8 mln zł 53,6 mln zł 42,7 mln zł 26,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 866 SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001