Poprzednio

MKL STEEL

Nazwa pełna

MKL STOK-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000616889

NIP

8252177156

REGON

364408779

Adres siedziby

500, Łazy, 21-400 Łuków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 maja 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: członek zarządu działający samodzielnie, jeżeli zobowiązanie lub rozporządzenie prawem, którego dotyczyć ma to oświadczenie nie przewyższa kwoty 100 000 (sto tysięcy) złotych lub działający łącznie dwaj członkowie zarządu bądź członek zarządu działający łącznie z prkokurentem, jeżeli zobowiązanie lub rozporządzenie prawem, którego dotyczyć ma to oświadczenie przewyższa kwotę 100 000 (sto tysięcy) złotych. 2) w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU (ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE) W MKL STOK-ROL SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

24,9 tys. zł

2020 r.

5,5 mln zł

2019 r.

10,9 tys. zł

2019
2020
2021
10,9 tys. zł 5,5 mln zł 24,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016