Nazwa pełna

IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000610102

NIP

7831739881

REGON

364071110

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 5, 61-731 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

31 marca 2016 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA

  wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 31 marca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  600,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  600,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 31 marca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  600,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  600,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 31 marca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  600,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  600,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016