Nazwa pełna

CEMET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000060950

NIP

5220002245

REGON

012607164

Adres siedziby

Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

4,4 mln zł

Kapitał wpłacony

33,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

8 grudnia 2005 r.

DOK-157/2005

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

7,5 mln zł

2016 r.

49,6 tys. zł

2009 r.

8,1 tys. zł

2007 r.

30 tys. zł

2006 r.

18,9 tys. zł

2006
2007
2009
2016
2022
18,9 tys. zł 30 tys. zł 8,1 tys. zł 49,6 tys. zł 7,5 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.CEMET.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 31741 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000