Nazwa pełna

BCNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000607965

NIP

6783159440

REGON

363986362

Adres siedziby

Igołomska 27, 31-983 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 marca 2016 r.

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie bądź członek zarzadu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  13,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  267

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 sierpnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  6,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  133

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016