Nazwa pełna

NEXT ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000606331

NIP

6342858083

REGON

363896943

Adres siedziby

Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 marca 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

48 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  38,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  384

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 kwietnia 2020 r.

  72 udziały o łacznej wartości 7.200,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

360,7 tys. zł

2021 r.

4 mln zł

2020 r.

3,1 mln zł

2019 r.

2 mln zł

2018 r.

1,2 mln zł

2017 r.

839,3 tys. zł

2016 r.

45,6 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45,6 tys. zł 839,3 tys. zł 1,2 mln zł 2 mln zł 3,1 mln zł 4 mln zł 360,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016