Poprzednio

SECESPOL

Nazwa pełna

HEXONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000060528

NIP

5840251681

REGON

001311624

Adres siedziby

Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, wiceprezes zarządu samodzielnie, zaś pozostali członkowie zarządu według następujących zasad: łącznie dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

6 grudnia 2000 r.

RGD-34/2000

Kontrola koncentracji

20 listopada 2000 r.

RGD-29/2000

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

13,4 tys. zł

2020 r.

8,1 mln zł

2019 r.

22,9 tys. zł

2018 r.

5,7 mln zł

2017 r.

5 tys. zł

2016 r.

7,4 tys. zł

2013 r.

978,9 tys. zł

2012 r.

238,9 tys. zł

2011 r.

1,4 tys. zł

2009 r.

46,3 tys. zł

2007 r.

97,2 tys. zł

2006 r.

69 zł

2006
2007
2009
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
69 zł 97,2 tys. zł 46,3 tys. zł 1,4 tys. zł 238,9 tys. zł 978,9 tys. zł 7,4 tys. zł 5 tys. zł 5,7 mln zł 22,9 tys. zł 8,1 mln zł 13,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

32,3 mln zł

11,3 mln zł

2007 - 2013

2

2,5 mln zł

882,7 tys. zł

Łącznie

5

34,9 mln zł

12,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1311 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000