Poprzednio

SECESPOL

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

30,4 mln zł

11,3 mln zł

2007 - 2013

2

2,5 mln zł

882,7 tys. zł

Łącznie

5

32,9 mln zł

12,1 mln zł