Nazwa pełna

APTEKA W GALERII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000604903

NIP

8652562952

REGON

363829444

Data rejestracji

29 lutego 2016 r.

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

122,1 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

49,3 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

    Obywatelstwo

    🇺🇸

    Rezydencja

    🇺🇸

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do jej reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016