Nazwa pełna

CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000593048

NIP

6211803064

REGON

301568816

Data rejestracji

31 grudnia 2015 r.

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

176,5 tys. zł

Kapitał wpłacony

176,5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest jednoosobowy członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. Jeśli zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu oraz wiceprezes zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków zarządu dwaj członkowie zarządu działający łącznie, jeden członek zarządu działający łącznie z prezesem zarządu, jeden członek zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015