Nazwa pełna

"ANDERSIA PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000058643

NIP

7781384392

REGON

639837878

Adres siedziby

Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

43,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja spółki: a) w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu - samodzielnie b) w przypadku zarządu dwuosobowego prezes zarządu i jego zastępca każdy samodzielnie c) w przypadku zarządu ponad dwuosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY W STOSUNKU DO SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, W KTÓREJ 100% UDZIAŁÓW PRZYSŁUGUJE MIASTU POZNAŃ, A KTÓRA POSIADA UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • jeden udział o wartości nominalnej 32.535.465,00 zł.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  5,6 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  5,6 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14313 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY - REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

GAZETA WYBORCZA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001