Nazwa pełna

APTEKA WZGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000585315

NIP

5842745387

REGON

363098153

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

13 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest upoważniony samodzielnie do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do jej reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

5,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016