Nazwa pełna

BDM FORTECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000580135

NIP

8822122561

REGON

362725228

Adres siedziby

Cicha 4, 58-200 Dzierżoniów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 października 2015 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu spółki wymagane jest działanie jednego członka zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2022

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 października 2015 r.

  Wartość udziałów

  1,6 mln zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 listopada 2018 r.

  Wartość udziałów

  1,6 mln zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016