Nazwa pełna

JACK COIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000578817

NIP

5472156031

REGON

362660196

Data rejestracji

5 października 2015 r.

Adres siedziby

Partyzantów 44 / 5A, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

720 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki - w przypadku powołania zarządu wieloosobowego - uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 5 października 2015 r.

  Wartość udziałów

  720 tys. zł

  Liczba udziałów

  1440

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 5 października 2015 r.

  Od 5 października 2015 r.

  PROKURA JEDNOOSOBOWA - SAMOISTNA

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015