Nazwa pełna

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000057820

NIP

5730003999

REGON

150175921

Data rejestracji

14 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

22.9 mln zł

Kapitał wpłacony

22.9 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Pozostałe drukowanie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu samodzielnie, składa oświadczenia I podpisuje w imieniu spółki art. 13 statutu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1830 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001