Stan od 22 października 2018 r.

Nazwa pełna

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000057820

NIP

5730003999

REGON

150175921

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Oddziały
 • Nazwa

  ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OŁAWIE

  Adres

  Zwierzyniecka 12
  55-200 Oława
  Polska

 • Nazwa

  ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE

  Adres

  Tamka 16
  00-349 Warszawa
  Polska

 • Nazwa

  ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PARYŻU

  Adres

  Rue Dupin 17
  Paryż
  75006 Paris
  Francja

 • Nazwa

  ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WĄBRZEŹNIE

  Adres

  Dąbrowskiego 2
  87-200 Wąbrzeźno
  Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Pozostałe drukowanie

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

22.9 mln zł

Wysokość kapitału docelowego

 

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

22.9 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 

Liczba akcji wszystkich emisji

38.1 mln

Wartość nominalna akcji

0.60 zł

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  B 1

  Liczba akcji w serii

  1831791

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B2

  Liczba akcji w serii

  00

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  00

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  853470

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  4026653

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  31282683

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu samodzielnie, składa oświadczenia I podpisuje w imieniu spółki art. 13 statutu

Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 12. 06. 2018 r. , rep. A nr. 1729/2018, tomasz filipowski - zastępca notariusz ilony sądel-bendkowskiej, kancelaria notarialna w warszawie, zmiana: art. 7

 • 27. 06. 2017r. , rep. A nr 1737/2017, notariusz tomasz filipowski zastępca notariusza ilony sądel-bendkowskiej prowadzącej kancelarię notarialną w warszawie zmieniono: art. 3, art. 7, art. 10, art. 16 ust. 5, art. 20 ust. 2, wykreślono: art. 7a, 7b, dodano: w art. 20 ust. 4,5,6.

 • 09. 06. 2015, rep. A nr 861/2015, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie przy ul. Pięknej 16b lok. 8. Dodano w art. 6 ust. 1 pkt 30) I 31).

 • 05. 06. 2014, rep. A nr 898/2014, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie zmieniono: art. 1 dodano: w art. 6 ust. 1 pkt: 25), 26), 27), 28), 29)

 • 09. 06. 2010 r. , rep. A nr 1888/2010, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie przy ul. Domaniewskiej 41a; Skreślono w art. 22 ust. 3, 4, 5; Skreślono w art. 23 ust. 2, 3; Dodano w art. 26 ust. 6; Dodano w art. 20 w ust. 2 pkt 11.

 • 28. 10. 2009 r. , nr rep. A 2689/2009, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 7a, dodano: art. 7b.

 • 12. 05. 2009 r. , nr rep. A 1076/2009, notariusz tomasz filipowski prowadzący kancelarię notarialną w warszawie przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 6 ust. 1.

 • 25. 11. 2008r. , nr rep. A 4426/2008, asesor notarialny adam suchta - zastępca notariusza tomasza filipowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w warszawie, przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, 02. 12. 2008r. , nr rep. A 4482/2008, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie, przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 7a

 • 31 sierpień 2007r. , nr rep. A 2110/2007, notariusz beata gabryszewska, kancelaria notarialna w toruniu, rynek nowomiejski 26; Zmieniono: art. 7.

 • 24-07-2007 rep. A -2932/2007, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 7, art. 16 ust. 1, art. 20 ust. 2 pkt 9.

 • 31. 05. 2007 r. , nr rep. A - 2163/2007, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56 zmieniono: art. 1, art. 6 ust. 1, art. 7.

 • 06. 03. 2007r. , rep. A 1132/2007, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56; Dodano art. 16 ust. 5 przyjęto tekst jednolity statutu spółki

 • 07. 11. 2006 r. , rep. A nr 4119/2006, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56; Zmieniono: art. 20 ust. 2 pkt. 4; Dodano: art. 7a, art. 16 ust. 4, art. 26 ust. 5

 • 14. 02. 2006, rep. A 501/2006, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56, zmiana art. 7.

 • 16. 12. 2005 r. Przez notariusza bartosza masternaka z kancelarii notarialnej notariuszy roberta bronsztejna I bartosza masternaka spółki cywilnej we wrocławiu, rynek 7, rep. A 7598/2005 zmiany dotyczą art. 1, 6, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 32

 • 17. 12. 2004r. , rep. A numer 7877/2004, notariusz bartosz masternak, kancelaria notarialna notariuszy roberta bronsztejna I bartosza masternaka spółka cywilna we wrocławiu, zmieniono art. 7 statutu spółki

 • 16. 04. 2004 r. Nr rep. A 1165/2004, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie, przy ulicy wareckiej nr 4/6 lokal 56 zmiany statutu spółki obejmują: art. 1, art. 2, art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 14 ust. 3, art. 15, art,20 ust. 2 pkt. 9, art. 24;

 • 31. 07. 2003 r. , rep. A nr 1020/2003 notariusz irena chwastek, kancelaria notarialna w częstochowie al. Nmp nr 14/4 zmianie uległy od art. 3 do art. 20, od art. 22 do art. 33, skreśla się art. 34

 • Uchwała walnego zgromadzenia z dnia 5 listopada 2001 r. , repertorium a nr 6431/2001, notariusz maria białas, kancelaria notarialna w częstochowie ul. Kilińskiego 40 zmiana par. 15. 1 statutu.

 • 3. 01. 1996r -paweł błaszczak, ul. Długa 31, warszawa; 93/96; Zmiana:01. 02. 1996-paweł błaszczak; Ul. Długa 31,warszawa 1800/96 par. 9 ust 2 I 3 ; Par. 15 ust. 5. 14. 05. 1997-maria białas, ul. Kilińskiego 16,częstochowa 3073/97 art. 1; 13 ust. 1 I 2; 15 I 16 ust. 2; 22 ust. 2 pkt 5; 24 ust. 1 ; 34 ust. 2 36 ust. 1 dodano następne 3 w art. 34

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 18.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 24.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 23.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 06.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 30.06.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 25.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 27.05.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 04.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 06.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 24.02.2006

  2005

 • 13.12.2005

  2004

 • 04.05.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 1. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 27.06.2002

  01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 2005

 • 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 1. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 2005

 • 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 1. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 2005

 • 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 1. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Umowy i statuty
 • 12. 06. 2018 r. , rep. A nr. 1729/2018, tomasz filipowski - zastępca notariusz ilony sądel-bendkowskiej, kancelaria notarialna w warszawie, zmiana: art. 7

 • 27. 06. 2017r. , rep. A nr 1737/2017, notariusz tomasz filipowski zastępca notariusza ilony sądel-bendkowskiej prowadzącej kancelarię notarialną w warszawie zmieniono: art. 3, art. 7, art. 10, art. 16 ust. 5, art. 20 ust. 2, wykreślono: art. 7a, 7b, dodano: w art. 20 ust. 4,5,6.

 • 09. 06. 2015, rep. A nr 861/2015, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie przy ul. Pięknej 16b lok. 8. Dodano w art. 6 ust. 1 pkt 30) I 31).

 • 05. 06. 2014, rep. A nr 898/2014, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie zmieniono: art. 1 dodano: w art. 6 ust. 1 pkt: 25), 26), 27), 28), 29)

 • 09. 06. 2010 r. , rep. A nr 1888/2010, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie przy ul. Domaniewskiej 41a; Skreślono w art. 22 ust. 3, 4, 5; Skreślono w art. 23 ust. 2, 3; Dodano w art. 26 ust. 6; Dodano w art. 20 w ust. 2 pkt 11.

 • 28. 10. 2009 r. , nr rep. A 2689/2009, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 7a, dodano: art. 7b.

 • 12. 05. 2009 r. , nr rep. A 1076/2009, notariusz tomasz filipowski prowadzący kancelarię notarialną w warszawie przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 6 ust. 1.

 • 25. 11. 2008r. , nr rep. A 4426/2008, asesor notarialny adam suchta - zastępca notariusza tomasza filipowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w warszawie, przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, 02. 12. 2008r. , nr rep. A 4482/2008, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie, przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 7a

 • 31 sierpień 2007r. , nr rep. A 2110/2007, notariusz beata gabryszewska, kancelaria notarialna w toruniu, rynek nowomiejski 26; Zmieniono: art. 7.

 • 24-07-2007 rep. A -2932/2007, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56, zmieniono: art. 7, art. 16 ust. 1, art. 20 ust. 2 pkt 9.

 • 31. 05. 2007 r. , nr rep. A - 2163/2007, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56 zmieniono: art. 1, art. 6 ust. 1, art. 7.

 • 06. 03. 2007r. , rep. A 1132/2007, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56; Dodano art. 16 ust. 5 przyjęto tekst jednolity statutu spółki

 • 07. 11. 2006 r. , rep. A nr 4119/2006, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56; Zmieniono: art. 20 ust. 2 pkt. 4; Dodano: art. 7a, art. 16 ust. 4, art. 26 ust. 5

 • 14. 02. 2006, rep. A 501/2006, notariusz tomasz filipowski, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Warecka 4/6 lok. 56, zmiana art. 7.

 • 16. 12. 2005 r. Przez notariusza bartosza masternaka z kancelarii notarialnej notariuszy roberta bronsztejna I bartosza masternaka spółki cywilnej we wrocławiu, rynek 7, rep. A 7598/2005 zmiany dotyczą art. 1, 6, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 32

 • 17. 12. 2004r. , rep. A numer 7877/2004, notariusz bartosz masternak, kancelaria notarialna notariuszy roberta bronsztejna I bartosza masternaka spółka cywilna we wrocławiu, zmieniono art. 7 statutu spółki

 • 16. 04. 2004 r. Nr rep. A 1165/2004, notariusz tomasz filipowski, prowadzący kancelarię notarialną w warszawie, przy ulicy wareckiej nr 4/6 lokal 56 zmiany statutu spółki obejmują: art. 1, art. 2, art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 14 ust. 3, art. 15, art,20 ust. 2 pkt. 9, art. 24;

 • 31. 07. 2003 r. , rep. A nr 1020/2003 notariusz irena chwastek, kancelaria notarialna w częstochowie al. Nmp nr 14/4 zmianie uległy od art. 3 do art. 20, od art. 22 do art. 33, skreśla się art. 34

 • Uchwała walnego zgromadzenia z dnia 5 listopada 2001 r. , repertorium a nr 6431/2001, notariusz maria białas, kancelaria notarialna w częstochowie ul. Kilińskiego 40 zmiana par. 15. 1 statutu.

 • 3. 01. 1996r -paweł błaszczak, ul. Długa 31, warszawa; 93/96; Zmiana:01. 02. 1996-paweł błaszczak; Ul. Długa 31,warszawa 1800/96 par. 9 ust 2 I 3 ; Par. 15 ust. 5. 14. 05. 1997-maria białas, ul. Kilińskiego 16,częstochowa 3073/97 art. 1; 13 ust. 1 I 2; 15 I 16 ust. 2; 22 ust. 2 pkt 5; 24 ust. 1 ; 34 ust. 2 36 ust. 1 dodano następne 3 w art. 34

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1830 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Połączenie / podział / przekształcenie
 • Okoliczności

  Przejęcie innej spółki

  Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez tapety gnaszyn s. A. Spółek eurofilms polska grupa ergis sp. Z o. O. Z siedzibą w oławie oraz delpak przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe sp. Z o. O. Z siedzibą w oławie w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt 1 k. S. H. , tj, poprzez przeniesienie całego majątku eurofilms polska grupa ergis sp. Z o. O. Z siedzibą w oławie oraz delpak przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe sp. Z o. O. Z siedzibą w oławie na spółkę tapety gnaszyn s. A. Z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki tapety gnaszyn s. A. Poprzez nową emisję akcji, jakie tapety gnaszyn s. A. Wydadzą wspólnikom każdej ze spółek przejmowanych. Połączenie przeprowadzane jest na podstawie następujących uchwał: 1) uchwała nr 9 I 10 z dnia 16 kwietnia 2004 roku, nr rep. A 1165/2004 zwyczajnego zgromadzenia taepty gnaszyn s. A. 2) uchwała nr 2 z dnia 16 kwietnia 2004 roku, nr rep. A 1166/2004 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników eurofilms polska grupa ergis sp. Z o. O. 3) uchwała nr 2 z dnia 16 kwietnia 2004 roku, ne rep. A 1167/2004 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników delpak przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe sp. Z o. O.

  Podmioty przejęte

 • Okoliczności

  Przejęcie innej spółki

  Połączenie poprzez przejęcie spółki ergis s. A. Z siedzibą w warszawie przez spółkę eurofilms z siedzibą w warszawie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, tj. Poprzez przeniesienie całego majątku ergis s. A. Na eurofilms s. A. Z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego eurofilms s. A. Poprzez emisję akcji serii e dla akcjonariuszy ergis s. A. Jako spółki przejmowanej 31. 05. 2007 uchwała walnego zgromadzenia, rep. A - 2163/2007

  Podmioty przejęte

{{ fieldValue.v }}