Nazwa pełna

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000057820

NIP

5730003999

REGON

150175921

Data rejestracji

14 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

30 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

22.7 mln zł

Kapitał wpłacony

22.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Pozostałe drukowanie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu samodzielnie, składa oświadczenia I podpisuje w imieniu spółki art. 13 statutu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 24 października 2007 r.

  PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • Od 7 grudnia 2007 r.

  PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • Od 3 grudnia 2008 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1830 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001