SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000057820

Numer NIP

5730003999

Numer REGON

150175921

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI ART.13 STATUTU

Kapitał zakładowy

22.9 mln

ul. Tamka 16

00-349 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 22, 21, Z, PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
  • 22, 22, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
  • 22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
  • 22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
  • 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
  • 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
  • 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
  • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
  • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
  • 18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
Ten podmiot jest wspólnikiem w: