Poprzednio

ERGIS-EUROFILMS

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10 tys. zł

2020 r.

10,7 mln zł

2019 r.

120,9 tys. zł

2018 r.

396 tys. zł

2017 r.

376,3 tys. zł

2013 r.

13,3 tys. zł

2010 r.

9,6 mln zł

2009 r.

93,2 tys. zł

2008 r.

91,2 tys. zł

2007 r.

41,1 tys. zł

2006 r.

1,8 tys. zł

2005 r.

7,2 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2017
2018
2019
2020
2021
7,2 tys. zł 1,8 tys. zł 41,1 tys. zł 91,2 tys. zł 93,2 tys. zł 9,6 mln zł 13,3 tys. zł 376,3 tys. zł 396 tys. zł 120,9 tys. zł 10,7 mln zł 10 tys. zł