Nazwa pełna

POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000056844

NIP

5220002334

REGON

010058960

Adres siedziby

Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

203,2 mln zł

Kapitał wpłacony

203,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 43 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

4 października 2012 r.

RBG-24/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 78 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,5 mld zł

2014 r.

600,5 mln zł

2012 r.

400 mln zł

2011 r.

7,8 mln zł

2010 r.

38,6 tys. zł

2009 r.

153,4 tys. zł

2007 r.

1,2 tys. zł

2006 r.

2,5 mln zł

2005 r.

1,8 tys. zł

2004 r.

48,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2014
2020
48,6 tys. zł 1,8 tys. zł 2,5 mln zł 1,2 tys. zł 153,4 tys. zł 38,6 tys. zł 7,8 mln zł 400 mln zł 600,5 mln zł 1,5 mld zł
Inne dane

Adres www

WWW.LOT.COM

Adres e-mail

KONTAKT@LOT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 35068 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001