Poprzednio

CITRONEX MOP I

Nazwa pełna

CITRONEX MOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000565326

NIP

6152021413

REGON

021300390

Adres siedziby

Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

1 lipca 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,9 mln zł

2020 r.

20,7 tys. zł

2017 r.

5,6 tys. zł

2016 r.

32,2 tys. zł

2015 r.

30,5 tys. zł

2013 r.

13,3 tys. zł

2012 r.

26 tys. zł

2012
2013
2015
2016
2017
2020
2021
26 tys. zł 13,3 tys. zł 30,5 tys. zł 32,2 tys. zł 5,6 tys. zł 20,7 tys. zł 2,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015