Poprzednio

FULLMER INVESTMENTS

Nazwa pełna

NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000559825

NIP

5223030147

REGON

361604014

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 maja 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku jednym z nich będzie prezes zarządu lub członek zarządu do spraw finansowych.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ), ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5,2 mln zł

  Liczba udziałów

  103425

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  872,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  17451

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

291,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015