Nazwa pełna

CITRONEX RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000559434

NIP

6152046666

REGON

361603888

Adres siedziby

Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 maja 2015 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 maja 2015 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  59,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  599

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  300

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015