Nazwa pełna

DESA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000559264

NIP

1132890505

REGON

361589830

Adres siedziby

Piękna 1A, 00-477 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 maja 2015 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego - ten członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 lutego 2018 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  20000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015