Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 12 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

SMARTBENEFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000555902

NIP

5272735540

REGON

361388585

Data rejestracji

30 kwietnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Górczewska 53, 01-401 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność fotograficzna

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki hest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 30 kwietnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  4.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 kwietnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres WWW

WWW.SMARTBENEFITS.PL

Adres e-mail

TOMASZ.KUCHARSKI@SMARTBENEFITS.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015