Poprzednio

PHU ELWAR

Nazwa pełna

ELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000552029

NIP

6793110091

REGON

361198962

Adres siedziby

Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 kwietnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

174 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli za spółkę upoważnionych jest dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu wraz z prokurentem, zaś w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli za spółkę upoważniony jest jedyny członek zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  80 tys. zł

  Liczba udziałów

  1600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 lutego 2018 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 maja 2020 r.

  Wartość udziałów

  54 tys. zł

  Liczba udziałów

  1080

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 6 lutego 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 13 września 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

20,8 tys. zł

2023 r.

106,9 tys. zł

2022 r.

29,3 tys. zł

2021 r.

105,9 tys. zł

2020 r.

951,3 tys. zł

2019 r.

20 tys. zł

2019
2020
2021
2022
2023
2024
20 tys. zł 951,3 tys. zł 105,9 tys. zł 29,3 tys. zł 106,9 tys. zł 20,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015