Poprzednio

ADHERENT 2

Nazwa pełna

ADHERENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000550039

NIP

6793095457

REGON

122959768

Adres siedziby

Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 kwietnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

534 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

27. 10. 2015, w dniu 27 października 2015r nadzwyczajne zgromadzenie wspólników adherent 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w krakowiepodjęło uchwałę nr 2 w sprawie rozwiązania spółki, objętą aktem notarialnym z dnia 27 października 2015 r. Repertorium a nr 15912/2015, sporządzonym przez notariusza mariusza łukasika prowadzącego kancelarię notarialną w krakowie, przy ul. Kordylewskiego 7

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015