Nazwa pełna

ROMGOS GWIAZDOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000547396

NIP

6172205725

REGON

360405525

Adres siedziby

Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 marca 2015 r.

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 29 czerwca 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 29 czerwca 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 20 kwietnia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 19 grudnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,4 mln zł

2021 r.

4,6 mln zł

2020 r.

3,8 mln zł

2019 r.

61,3 tys. zł

2018 r.

21,6 tys. zł

2017 r.

36,1 tys. zł

2016 r.

8 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tys. zł 36,1 tys. zł 21,6 tys. zł 61,3 tys. zł 3,8 mln zł 4,6 mln zł 3,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015