Nazwa pełna

INTEGER GROUP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000543075

NIP

6793107918

REGON

360754438

Data rejestracji

10 lutego 2015 r.

Data ostatniej zmiany

29 listopada 2019 r.

Adres siedziby

Wielicka 28, 30-552 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

547.6 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostała działalność pocztowa I kurierska

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Transport drogowy towarów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie wiceprezesa zarządu - dyrektora finansowego z innym członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015