Nazwa pełna

PRIMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000542496

NIP

5272729427

REGON

360770058

Data rejestracji

9 lutego 2015 r.

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8/31P, 00-613 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

236,5 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki składa dwóch członków zarządu łącznie, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest działanie jedynego członka zarządu albo dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015