Nazwa pełna

2A STRATEGY & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000537459

NIP

8943058603

REGON

360428762

Adres siedziby

Rymarska 50B / 8, 53-206 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki w razie powołania zarządu jednoosobowego jest upoważniony prezes zarządu samodzielnie. W razie powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni łącznie dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  9,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

549,8 tys. zł

2018 r.

116,2 tys. zł

2016 r.

10,8 tys. zł

2016
2018
2020
10,8 tys. zł 116,2 tys. zł 549,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015