Nazwa pełna

ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000534131

NIP

7640001839

REGON

570010801

Adres siedziby

Podgórna 10, 64-920 Piła, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 listopada 2014 r.

Kapitał zakładowy

23 mln zł

Kapitał docelowy

17,3 mln zł

Kapitał wpłacony

23 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie oraz każdy wiceprezes zarządu samodzielnie. Pozostali członkowie zarządu upoważnieni są do reprezentowania spółki i składania w jej imieniu oświadczeń woli łącznie z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

22 grudnia 2021 r.

DOK-7/2021

Porozumienia ograniczające konkurencję

21 grudnia 2018 r.

RPZ-13/2018

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

108,9 mln zł

2023 r.

131,4 mln zł

2022 r.

113,5 tys. zł

2021 r.

110,9 tys. zł

2020 r.

76,4 tys. zł

2019 r.

124,9 tys. zł

2018 r.

69,7 mln zł

2017 r.

27,3 mln zł

2016 r.

8,3 mln zł

2015 r.

35,9 tys. zł

2014 r.

26,1 mln zł

2013 r.

3,3 mln zł

2012 r.

2 mln zł

2011 r.

36,9 tys. zł

2010 r.

270,9 tys. zł

2009 r.

35,8 tys. zł

2008 r.

36,6 tys. zł

2007 r.

155,3 tys. zł

2006 r.

69,4 tys. zł

2005 r.

26,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
26,6 tys. zł 69,4 tys. zł 155,3 tys. zł 36,6 tys. zł 35,8 tys. zł 270,9 tys. zł 36,9 tys. zł 2 mln zł 3,3 mln zł 26,1 mln zł 35,9 tys. zł 8,3 mln zł 27,3 mln zł 69,7 mln zł 124,9 tys. zł 76,4 tys. zł 110,9 tys. zł 113,5 tys. zł 131,4 mln zł 108,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

3,5 mln zł

988,3 tys. zł

2007 - 2013

1

7,8 mln zł

2,7 mln zł

Łącznie

2

11,4 mln zł

3,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ASTA-NET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014