Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

108,9 mln zł

2023 r.

131,4 mln zł

2022 r.

113,5 tys. zł

2021 r.

110,9 tys. zł

2020 r.

76,4 tys. zł

2019 r.

124,9 tys. zł

2018 r.

69,7 mln zł

2017 r.

27,3 mln zł

2016 r.

8,3 mln zł

2015 r.

35,9 tys. zł

2014 r.

26,1 mln zł

2013 r.

3,3 mln zł

2012 r.

2 mln zł

2011 r.

36,9 tys. zł

2010 r.

270,9 tys. zł

2009 r.

35,8 tys. zł

2008 r.

36,6 tys. zł

2007 r.

155,3 tys. zł

2006 r.

69,4 tys. zł

2005 r.

26,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
26,6 tys. zł 69,4 tys. zł 155,3 tys. zł 36,6 tys. zł 35,8 tys. zł 270,9 tys. zł 36,9 tys. zł 2 mln zł 3,3 mln zł 26,1 mln zł 35,9 tys. zł 8,3 mln zł 27,3 mln zł 69,7 mln zł 124,9 tys. zł 76,4 tys. zł 110,9 tys. zł 113,5 tys. zł 131,4 mln zł 108,9 mln zł