Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

3,5 mln zł

988,3 tys. zł

2007 - 2013

1

7,8 mln zł

2,7 mln zł

Łącznie

2

11,4 mln zł

3,7 mln zł