Nazwa pełna

NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000527233

NIP

7272793774

REGON

101856480

Adres siedziby

Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 października 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

78,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki i jej reprezentowania uprawnionych będzie: w przypadku zarządu jednoosobowego, prezes zarządu działający samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego: (i) prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu lub innym członkiem zarządu, (ii) wiceprezes zarządu działający łącznie z prezesem zarządu lub innym członkiem zarządu, (iii) natomiast każdy inny członek zarządu może reprezentować spółkę działając dwuosobowo wraz z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

70,7 tys. zł

2018 r.

26,8 tys. zł

2017 r.

184,2 tys. zł

2016 r.

11,1 mln zł

2015 r.

817,5 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2020
817,5 tys. zł 11,1 mln zł 184,2 tys. zł 26,8 tys. zł 70,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

16,6 mln zł

11,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014