Nazwa pełna

POMOST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000524002

NIP

5272717743

REGON

147350980

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 września 2014 r.

Kapitał zakładowy

19,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych samoistnie lub łącznie do działania w imieniu spółki, stosownie do oświadczenia o ustanowieniu prokury

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 września 2014 r.

  Wartość udziałów

  19,7 mln zł

  Liczba udziałów

  394100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015