Nazwa pełna

POMOST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000524002

NIP

5272717743

REGON

147350980

Data rejestracji

23 września 2014 r.

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

19,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych samoistnie lub łącznie do działania w imieniu spółki, stosownie do oświadczenia o ustanowieniu prokury

Wspólnicy
 • Od 23 września 2014 r.

  Wartość udziałów

  19,7 mln zł

  Liczba udziałów

  394100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015