Nazwa pełna

PGB ENERGETYKA 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000506063

NIP

5213670000

REGON

147200647

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 kwietnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

155 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu z prokurentem, z zastrzeżeniem iż prezes zarządu, a także wiceprezes zarządu uprawnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki. 2. Prokurent reprezentuje spółkę łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu, z wyjątkiem prokurenta samoistnego, który reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

756,9 tys. zł

2022 r.

519,1 tys. zł

2021 r.

668,2 tys. zł

2021
2022
2023
668,2 tys. zł 519,1 tys. zł 756,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014