Nazwa pełna

OSADA ŚNIEŻKA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000502497

NIP

7010415841

REGON

147147210

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 marca 2014 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniou spólki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

132,1 tys. zł

2021 r.

4,8 mln zł

2020 r.

4,5 mln zł

2019 r.

40 tys. zł

2018 r.

42,7 tys. zł

2017 r.

24 tys. zł

2016 r.

77,1 tys. zł

2015 r.

212,4 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
212,4 tys. zł 77,1 tys. zł 24 tys. zł 42,7 tys. zł 40 tys. zł 4,5 mln zł 4,8 mln zł 132,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014