Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000050215

NIP

5650000119

REGON

110042418

Adres siedziby

Żołnierzy W I N 22, 22-200 Włodawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

12,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego wymagana jest reprezentacja łączna co najmniej dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  12,2 mln zł

  Liczba udziałów

  122017

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

337,3 tys. zł

2021 r.

15,1 mln zł

2020 r.

10,1 tys. zł

2019 r.

6,6 tys. zł

2018 r.

5,4 tys. zł

2017 r.

36,1 tys. zł

2015 r.

72 tys. zł

2013 r.

170 tys. zł

2004 r.

39,9 tys. zł

2004
2013
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
39,9 tys. zł 170 tys. zł 72 tys. zł 36,1 tys. zł 5,4 tys. zł 6,6 tys. zł 10,1 tys. zł 15,1 mln zł 337,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 318 SĄD REJONOWY SAD GOSPODARCZY W CHEŁMIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015