Nazwa pełna

PCC PU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000496673

NIP

9880293854

REGON

022347940

Adres siedziby

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 stycznia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

20 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 31 stycznia 2014 r.

  Wartość udziałów

  20 mln zł

  Liczba udziałów

  400000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 2 marca 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT BĘDZIE WYKONYWAŁ PROKURĘ WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 3 czerwca 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT BĘDZIE WYKONYWAŁ PROKURĘ WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 18 czerwca 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT BĘDZIE WYKONYWAŁ PROKURĘ WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

1,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014