Nazwa pełna

SPP WYTWARZANIE 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000494130

NIP

5322047576

REGON

147059485

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 stycznia 2014 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIENIA KONTROLNE WYNIKAJĄCE Z PEŁNIONEJ FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

87 tys. zł

2020 r.

227,5 tys. zł

2019 r.

8,8 tys. zł

2019
2020
2021
8,8 tys. zł 227,5 tys. zł 87 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014