Poprzednio

GPW CENTRUM USŁUG

Nazwa pełna

GPW BENCHMARK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000493097

NIP

5252546511

REGON

146514668

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 stycznia 2014 r.

Kapitał zakładowy

5,9 mln zł

Kapitał docelowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

5,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 14 października 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013