Nazwa pełna

PUREZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000490915

NIP

8971795029

REGON

022313041

Adres siedziby

Łęczycka 12, 53-632 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie prezes spółki oraz wiceprezes spółki, ale dwie osoby spośród pozostałych członków zarządu działające łącznie albo też wspólnie jeden członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,7 mln zł

2022 r.

7,3 mln zł

2021 r.

8,1 mln zł

2020 r.

6,9 mln zł

2019 r.

4,7 mln zł

2018 r.

269,9 tys. zł

2017 r.

352,3 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
352,3 tys. zł 269,9 tys. zł 4,7 mln zł 6,9 mln zł 8,1 mln zł 7,3 mln zł 5,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PUREZA.NET.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013