Poprzednio

NOVAPUR

Nazwa pełna

NOVAPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000484615

NIP

9571070961

REGON

221972864

Adres siedziby

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 listopada 2013 r.

Kapitał zakładowy

38,4 tys. zł

Zatrudnienie

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

05. 03. 2024 r. , rep. A nr 1336/2024, notariusz zaparty agnieszka siedziba kancelarii: gdańsk, uchwała o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji , 05. 03. 2024

Status podatnika VAT
Sprawozdanie za rok 2023

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Wspólnicy
 • 307 udziałów po 50 zł każdy, łączna wartość udziałów 15.350,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 76 udziałów po 50 zł każdy, łączna wartość udziałów 3.800,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 listopada 2013 r.

  77 udziałów po 50 zł każdy, łączna wartość udziałów 3.850,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 listopada 2013 r.

  77 udziałów po 50 zł każdy, łączna wartość udziałów 3.850,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 listopada 2013 r.

  153 udziały po 50 zł każdy, łączna wartość udziałów 7.650,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 listopada 2013 r.

  77 udziałów po 50 zł każdy, łączna wartość udziałów 3.850,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

710 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014